Co ženy nejvíce na mužích přitahuje

Co ženy na mužích přitahuje

Podle nejnovější studie psychologa a sexuologa Justina Lehmillera vznik žebříček vlastností, které ženy nejvíce přitahují na mužích.

Do internetového průzkumu se zapojilo více než osmdesát tisíc žen, které si museli z devadesáti třech různých mužských vlastností vybrat ty, které je přitahují nejvíce. Solventnost obsadila až devadesáté místo a společenský status až dvaadevadesáté!

Na absolutním vrcholku žebříčku vlastností, které ženy přitahují nejvíce na mužích, skončil humor, který je nejdůležitější pro 53% dotázaných žen. Druhé místo obsadila inteligence (44%) a první top trojku uzavřela upřímnost, kterou jako jednu z nejdůležitějších vlastností označilo 39% žen. Na čtvrtém místě se umístila laskavost (36%) a pátou příčku obsadily s počtem 21% hodnoty.

Na šestém a sedmém místě skončili se shodným výsledkem 19% komunikační schopnosti a spolehlivost. Vlastnosti, které se týkají vzhledu, skončili na osmém, respektive devátém místě. Na osmém pěkný vzhled (17%) a na devátém přitažlivá tvář (12%). První desítku vlastní, které ženy nejvíce přitahují na mužích, uzavírá s počtem 8% ambicióznost.

Jak bylo zmíněno výše, peníze a solventnost obsadily až devadesáté místo, přičemž za jednu z třech nejdůležitějších vlastností ji označily jen necelé 2% dotázaných žen. Téměř stejně dopadl i společenský status na devadesátém prvním místě.

susenky