Bydlet raději ve městě nebo na vesnici?

Bydlet raději ve městě nebo na vesnici

Život nám přináší řadu mezníků – jaké zaměstnání budeme vykonávat, kde budeme žít, kdy a zda založit rodinu, kam a zda se vůbec někam stěhovat v pokročilejším věku.

 

A rozhodujeme se také, zda bydlet ve městě nebo na venkově. Pomalu ustává trend vylidněných vesnic a stěhování se za prací do měst. Je zajímavé, že starší lidé mají tendence vracet se zpět na vesnici, do svého rodiště, k parcelám a domům svých předků, které např. rodina udržovala po celá léta jako rekreační chalupu. Že by nostalgie? Možná je v tom i něco víc. Stoupá i počet rodin s dětmi, které, pokud mají tu možnost, staví rodinné domy na okrajích měst nebo v blízkých vesnicích a dojíždí za prací.

Život ve městě sice nabízel vždy a stále nabízí větší pohodlí, pracovní příležitosti, jsou zde v dosahu zdravotnická zařízení a řada služeb. Ale přináší to sebou více hluku, špatné ovzduší, zvýšenou kriminalitu. Lidé tu trpí úzkostí, vysoké pracovní nasazení sebou nese stres, který prý patří k životu a je třeba se s ním naučit žít. Ale je to opravdu nutné? Pomůže nám v tom fakt, že máme blízko do divadla, do kina, do kavárny či restaurace?

V životě jde o něco víc, než o pohodlí a finanční zajištění. Pomineme-li to, že na vesnici je ve většině případů lepší životní prostředí, lidé zde nechodí kolem sebe bez povšimnutí. Oproti hektickému městu má venkov v sobě jakési zklidnění a čas tu plyne jakoby pomaleji. Už jen absencí obchodních center otevřených do pozdních hodin sedm dní v týdnu.

Výzkumy ukázaly, že život na vesnici působí kladně na lidskou psychiku. Méně nervozity a depresí a více lidskosti. Lidé zde nežijí anonymně vedle sebe, ale více spolu a mají k sobě blíž. Možná se i proto pomalu lidé vrací zpět na venkov a chtějí vychovávat své děti v lepším prostředí. A volí i finančně dostupnější varianty, než zakoupení drahé nemovitosti. Starší menší domek se dá postupem času rekonstruovat nebo se využijí k bydlení mobilní kontejnery. U nás ještě není tento způsob rozšířen tak, jako v zahraničí, ale přesto se sanitární kontejnery dají v současnosti dobře upravit díky moderním technologiím a materiálům. Zajistí vám pohodlné a cenově dostupné bydlení. Nemusíte budovat základy. Staví se rychle, výhodou je dokonalé přizpůsobení „novostavby“ vašim potřebám. Nikdo nepozná, že na pozemku stojí skladové kontejnery a ne rodinný moderní domek.

Ve městě je vše na dosah a řada pracovních příležitostí. Dojíždět za prací z venkova je často obtížné, ale možná stojí za to něco obětovat pro své zdraví a zdraví své rodiny.

Bydlet raději ve městě nebo na vesnici

susenky